kkl2401

Prohlížeče a tyto stránky

Microsoft Internet Explorer

(konkrétně Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98))

MSIE nezvládá element object. Začneme nejpoužívanějším browserem, takže hned na počátku budeme mít jeden odstrašující příklad. Jeho implementace CSS je tak mizerná, že by v něm stránky byly snad koukatelnější, kdyby CSS neuměl vůbec. Nicméně hned první věc, která se špatně zobrazí, se ani CSS netýká, protože chtít po MSIE, aby pomocí elementu object vložil aspoň to úplně nejjednodušší, tedy obrázek, je zřejmě přehnaně ambiciózní.
position: fixed si MS vykládá velmi svévolně Proč ta horní lišta nezůstává pevně na svém místě? A když už tedy ne, tak proč je mezi ní a dalším textem taková propast?
font-size: small;? Rovněž velikost písma mě, přiznám se, poněkud překvapila. Na stránkách je definována jako small, ve skutečnosti mi to jako menší písmo nepřipadá. Jak asi vypadá xx-large? Pravda, v menu „Zobrazit“ mám jako „Velikost písma“ zvoleno „Střední“, když se to přepne na „Malé“, tak se to trochu zlepší.
abbr? Co to? Element abbr pro jistotu Exploreru neříká vůbec nic.
CSS2 selectory netřeba implementovat. Proč má ten levý sloupec tabulky černé písmo na bílém pozadí, když to má být bílé písmo na černém pozadí? O chybějících a naopak přebývajících rámečcích v téže tabulce ani nehovořím.
Hodnocení, které by mělo být přesně pod sebou. A tohle je zase co? To přece má být pod sebou.
Ta tabulka má být vycentrovaná. Tahle tabulka (stejně jako ty ostatní) má být horizontálně vycentrovaná, ovšem to vyžaduje pochopení věcí jako margin-left: auto;.
Ono se to nevejde? Proč se tohle nevejde na obrazovku a musí tudíž ke slovu přijít scrollbar, tomu opravdu nerozumím.
Opět CSS2 selector. Ten border si bylo možno odpustit, ale o CSS selectorech již řeč byla.
Zde by mělo být číslování pomocí CSS. Kam se podělo číslování, jak se v těch otázkách má člověk vyznat? Vždyť by přece stačilo zvládnout zobrazit obsah generovaný pomocí :before.
Ostatní, nezmíněné chyby už jsou pouze variacemi těch předešlých, takže je všechny vyjmenovávat nebudu, protože bych nedělal do smrti nic jiného, než vyráběl screenshoty.

Mozilla

(konkrétně Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.3) Gecko/20030312)

Mozilla neumí automatické číslování pomocí CSS. V Mozille vypadají tyto stránky velice dobře (ostatně jako takřka všechny stránky) a dlouhou dobu to byl pro ně vůbec nejlepší prohlížeč. Vytknout jí lze jedinou věc - absenci automatického číslování pomocí CSS.

Opera

(konkrétně Opera/7.11 (Windows 98; U) [en])

Opera 7.11 je v tuto chvíli jediným prohlížečem, ve kterém vše na těchto stránkách funguje tak, jak má (pokud jsem pochopitelně něco nepřehlédl). A ačkoliv by se mohlo zdát, že vzhledem k mému známému zalíbení v tomto browseru jsem psal stránky schválně s ohledem na to, aby v Opeře vypadaly perfektně, není tomu ve skutečnosti tak, což se dá snadno prokázat tím, že tyto stránky vznikly dříve, než se vůbec na veřejnosti objevila první betaverze Opery 7.