kkl2401

Statistika prohlížečů návštěvníků

k datu 14. 5. 2004

Co je potřeba říci hned na začátku, je, že tato statistika je tvořena ručně. Jak je to míněno? Tak, jak je to napsáno. Údaje o prohlížečích osobně procházím a započítávám „úspěšnost“ jednotlivých programů. Činím tak z toho důvodu, že některé prohlížeče se rády maskují za jiné (Opera), případně jsou natolik málo známé, že na ně automatické scripty nepamatují. Na druhou stranu si nemyslete, že zde uvedená čísla jsou zcela nereprezentativní, protože nikdo by ručně nepočítal návštěvnost, pokud na jeho stránky zavítalo více jak pět lidí. Já jsem dost velký blázen na to, abych klidně sčítal i velké množství čísel.
Statistika je vyjádřena následujícími třemi tabulkami, v první z nich jsou prohlížeče rozděleny podle jednotlivých verzí, případně operačních systémů, v druhé už jsou všechy verze prohlížečů pohromadě a ve třetí tabulce se už nejedná o programy, ale o jádra, která používají (pro zjednodušení není uváděn název jádra, ale název jeho „mateřského prohlížeče“). Započítány jsou pouze takové výsledky, které překročily úroveň jednoho procenta, tudíž součet nedává sto procent.
Prohlížeče ve verzích
MSIE 647.1%
MSIE 5.011.5%
Mozilla Windows8.9%
MSIE 5.56.9%
Opera 7 Windows6.3%
Mozilla Linux5.0%
MyIE23.4%
Firefox Windows2.5%
Opera 6 Windows2.0%
Galeon1.0%
Firefox Linux1.0%
Prohlížeče
MSIE65.7%
Mozilla14.0%
Opera8.9%
MyIE23.4%
Firefox3.4%
Galeon1.0%